Fatih/襤stanbul
+905323215895

Korunmak 襤癟in Hangi Maskeyi Takmal覺y覺z

ucretsiz wordpress tema

Virustan korunmak i癟in ne yapmal覺y覺m ?

 1. Virus temel olarak, enfeksiyona yakalanan bireylerin nefeslerinden (a覺zlar覺ndan, burunlar覺ndan) sa癟覺lan par癟ac覺klarla yay覺lmaktad覺r. Bu nedenle, dier kiilerden en az bir metre mesafede olmak, bu par癟ac覺klar覺n size ulamamas覺n覺 salamaktad覺r.
 2. Dier yandan, bu par癟ac覺klarla sa癟覺lan virus, hasta kiinin eline (ve bu el yoluyla kap覺 kolu, belediye otob羹s羹ndeki tutunma halkalar覺 gibi yerlere) ve masa vb 癟eitli y羹zeylere bulaabilmektedir. Dolay覺s覺yla, elden geldiince bu t羹r y羹zeylere dokunmamak, dokunulduunda hemen ard覺ndan elleri g羹zelce y覺kamak gereklidir. Elden geldiince y羹z羹m羹ze (a覺z, burun ve g繹zlerimize) dokunmama konusunda 癟aba g繹sterilmelidir.
 3. Hen羹z kesin olarak bilinmemekle birlikte, virusun laboratuvar ortam覺nda 羹癟 saat kadar havada as覺l覺 kalabildii g繹sterilmitir. Bu konu netlik kazanmam覺 olmakla birlikte, kapal覺 ve kalabal覺k ortamlarda (belediye otob羹s羹 ve metro gibi), maske takmak yararl覺 olabilir.
 • Maske takmak yararl覺 m覺 ? Hangi maske tak覺lmal覺 ?

Enfeksiyon ge癟iren kiilerin maske takmas覺 gereklidir. Bu ekilde 繹ks羹r羹k vb ile par癟ac覺klar覺n sa癟覺lmas覺 ve virusun 癟evredeki bireylere bulamas覺 繹nlenmi olur.

Enfeksiyon bulgular覺 olmayan kiilerin maske takmas覺 gerekli deildir. Ancak, hastal覺k gelime riski y羹ksek olan ve hastal覺覺n genel olarak daha a覺r seyrettii yal覺lar ve altta yatan kronik hastal覺覺 olanlar kapal覺 genel ortamlara girmek zorunda kald覺klar覺nda maske takmalar覺 yararl覺 olur.

A癟覺k ortamlarda maske takman覺n yarar覺 yoktur.

Gerekli durumlarda, s覺radan, basit cerrahi maskelerin tak覺lmas覺 yeterlidir. Yaln覺zca 癟ok say覺da hastayla yak覺n temas kurmak zorunda olan sal覺k personelinin daha gelimi (N95 gibi) maskeler takmas覺 gereklidir.

Maskeler genellikle k覺s覺tl覺 bir s羹re (saatler) kullan覺labilir. Sonra kirlenebilecekleri ya da virus ile enfekte olabilecekleri i癟in tak覺lmaya devam edilmesi, enfeksiyon gelimesi a癟覺s覺ndan daha riskli olabilir.

 • Kirli olabilecek y羹zeylerle temas sonras覺 el y覺kama olana覺 bulunmazsa, ne yap覺labilir ?

Su ve sabunla el y覺kanamayan durumlarda, dezenfektan sol羹syonlar ya da en az %60 alkol i癟eren kolonyalar kullan覺labilir.

Sirke kullan覺m覺n覺n bu t羹r viruslara kar覺 koruyucu etkisi yoktur.

 • Virus yiyeceklerle bulaabilir mi ?

Bilindii kadar覺yla, virus temel olarak solunum yoluyla bulamaktad覺r; ancak d覺k覺da da saptanm覺 olmas覺 nedeniyle ve baka mikroplardan da korunmak amac覺yla, her t羹rl羹 taze yiyecek maddesinin iyi y覺kanmadan yenmemesi gereklidir. Yemek haz覺rlayan kiilerin el temizliine 癟ok dikkat etmeleri, yemek haz覺rl覺覺na girimeden 繹nce ellerini en az 20 saniye sabunla y覺kamalar覺 gereklidir.

 • Hastal覺k gelimesi i癟in y羹ksek risk grubunda olan yal覺lar ve kronik hastal覺覺 olanlar nelere dikkat etmelidir ?

Risk grubundaki bireyler, salg覺n s羹resince m羹mk羹n olduu kadar kapal覺 ve kalabal覺k ortamlara girmemeli, toplu ta覺ma ara癟lar覺n覺 kullanmamal覺d覺r. Salg覺n覺n daha iddetlenmesi durumunda, evden elden geldiince 癟覺kmamalar覺 繹nerilebilir. A癟覺k havada dolamalar覺nda baka bireylerle yak覺n temas kurmamak ve trabzan, bank gibi yerlere fazla temas etmemek kayd覺yla b羹y羹k bir sak覺nca yoktur. Ancak, imkan varsa al覺verilerini daha gen癟 yak覺nlar覺 (ya da apartman g繹revlileri) yapmal覺, zorunda kalmad覺k癟a bakkala, markete gitmemeye 繹zen g繹stermelidirler.

 • KOAH, ast覺m, bronektazi gibi kronik akcier hastal覺覺 olanlar i癟in farkl覺 bir 繹neri var m覺 ?

Hay覺r, yukar覺da s繹z edilen korunma 繹nlemleri d覺覺nda bu hastalara 繹zel ek bir korunma 繹nerisi yoktur. Ancak, daha kolay bronit ya da zat羹rre olabilecekleri ve bu solunum yolu enfeksiyonlar覺 onlarda daha a覺r seyredebilecei i癟in korunma 繹nlemlerini titizlikle uygulamal覺d覺rlar. Dier yandan, korunma ama癟l覺 maske takmalar覺, solunum s覺k覺nt覺s覺, nefes darl覺覺 hissetmelerine neden olabilir. O nedenle, m羹mk羹n olduunca kapal覺, kalabal覺k ortamlarda bulunmamalar覺 yararl覺 olacakt覺r; bu ekilde maske takmalar覺na gerek olmayacakt覺r.

 • V羹cut direncinin artt覺r覺lmas覺, ba覺覺kl覺覺n g羹癟lendirilmesi m羹mk羹n m羹d羹r ?

Dengeli, d羹zenli ve sebze-meyve a覺rl覺kl覺 beslenme genel olarak sal覺k i癟in 癟ok yararl覺d覺r. Benzer ekilde, d羹zenli ve yeterli s羹re uyku da v羹cudun dinlenmesi, kendini onarmas覺 i癟in 癟ok gereklidir. D羹zenli egzersiz ya da spor yap覺lmas覺 ba覺覺kl覺覺n g羹癟lenmesini salar.

Buna kar覺l覺k, 癟eitli kaynaklarca 繹nerilen baz覺 besin maddelerinin ya da baz覺 destek maddeleri i癟eren haplar覺n olumlu etkileri olduuna ilikin yeterli kan覺t yoktur.

 • Bu d繹nemde v羹cut direncini artt覺rmak ve bu virusun yol a癟t覺覺 zat羹rreden korunmak i癟in grip ve zat羹rre a覺lar覺n覺 yapt覺ral覺m m覺 ?

Hay覺r, bu iki a覺 coronavirus enfeksiyonuna kar覺 koruyucu deildir.

Grip a覺s覺, grip enfeksiyonuna kar覺 繹nemli d羹zeyde koruyuculuk salar. Grip virusu benzer hastal覺klara yol a癟makla birlikte, coronavirustan farkl覺d覺r. Temel olarak, grip mevsiminin balad覺覺 Aral覺k ay覺ndan 繹nce (繹rnein Ekim ay覺nda) yap覺lmas覺 繹nerilmekle birlikte, grip virusu aktivitesi Nisan ay覺na dek s羹rd羹羹 i癟in daha sonraki aylarda da yap覺labilir.

Zat羹rre a覺s覺, asl覺nda zat羹rreye (akcier iltihab覺na) en s覺k yol a癟an bakteri olan, pn繹mokok adl覺 mikroba kar覺 ba覺覺kl覺k gelimesini salayan a覺d覺r. Zat羹rre i癟in risk grubunda olan yal覺lar覺n ve kronik hastal覺覺 olanlar覺n bu a覺y覺 olmalar覺 繹nerilir, ama zat羹rreye yol a癟an dier mikroplara (virus ve bakterilere) kar覺 bir korunma salamaz.

 • Havalar 覺s覺nd覺覺nda virusun ve salg覺n覺n etkisinin azalaca覺 doru mu ?

Bilmiyoruz; ama grip ve souk alg覺nl覺覺na yol a癟an dier viruslar g羹neli ve s覺cak ortamlarda uzun s羹re yaayamamaktad覺r. Bu nedenle ilkbahar ve yaz aylar覺nda etkileri giderek kaybolmaktad覺r. Coronaviruslar da genel olarak benzer 繹zelliklere sahip olmakla birlikte, bu salg覺na neden olan coronavirus un mutasyon (yap覺 deiiklii) ge癟irmi yeni bir virus tipi olduu unutulmamal覺d覺r. Bu nedenle, salg覺n覺n iddetinin 繹n羹m羹zdeki aylarda azalaca覺 umut edilmekle birlikte, u anda kesin birey s繹ylemek m羹mk羹n deildir.

 • Ne t羹r belirtiler ortaya 癟覺karsa doktora bavurmal覺y覺m ?

Salg覺na neden olan coronavirus un yol a癟t覺覺 enfeksiyonda en s覺k belirtiler y羹ksek ate ve kuru 繹ks羹r羹kt羹r. Bu yak覺nmalar ortaya 癟覺kt覺ysa, bir doktora bavurmak gereklidir.

襤lerleyen g羹nlerde bu yak覺nmalara nefes darl覺覺 da eklenebilir. Y羹ksek ate ve kuru 繹ks羹r羹kle birlikte nefes darl覺覺 olmas覺 daha a覺r bir hastal覺k tablosunu (zat羹rreyi) d羹羹nd羹rebilir. Ancak, hi癟 ate ve 繹ks羹r羹k olmadan nefes darl覺覺 olmas覺, muhtemelen enfeksiyona deil, baka bir soruna bal覺d覺r.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir