Cum. Haz 14th, 2024

Soru: COVID-19 Nasıl Bulaşır
Cevap: En fazla damlacık yoluyla
Ve hasta bireylerin öksürme, hapşırma ile ortaya
saçtıkları parçacıklara diğer kişilerin elleri ile temas
etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz
mukozasına götürmesi ile de bulaşır

Soru: Hastalığın aseptomatik döneminde
bulaştırıcılık varsa kendimizi nasıl koruyacağız,
maske takalım mı?

Cevap: Genel kural olarak kişilere yaklaşırken sosyal
mesafeyi korumak (en az 1-1,5 metre), yakın
mesafede çalışacaksak kurallara uygun cerrahi maske
takmak, temas öncesi ve sonrası mutlaka el hijyeni
sağlamak gerekir.

Soru: Hastaneden eve gittiğimizde evde risk
grubunda yakınlarımız varsa onlara nasıl
yaklaşmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz

Cevap: Kıyafetler alanda ciddi kirlenmedikçe hastalığın bulaşında
önemli role sahip değildir. El hijyeni kuralına uyun cep
telefonunuzu aktif hasta bakım ve tedavi bölgelerinde
kullanmayın. Telefonlarınızı ve en çok temas ettiğiniz eşyalarınızı
en az %70 alkol içeren solüsyonlarla gereğinde silerek temizleyin
Eve girdikten hemen sonra ellerinizi su ve sabunla yıkayın.
Risk grubundaki yakınlarınıza ve diğer aile bireylerinizle sosyal
mesafeyi korun, havlu bardak vs örtak kullanmayın, öpme sarılma
gibi davranışlarımızı biraz ertelemeliyiz, yemek yemek gibi yapılan
aktivitelerde de bu mesafeyi korumaya dikkat edin.

Soru: Hastane ortamında nelere dikkat etmeliyiz

Cevap: İş arkadaşlarınızla da sosyal mesafeyi koruyun
Sosyal mesafeyi koruyamıyorsanız cerrahi maske takın ve doğru
kullanmaya çok dikkat edin
El hijyeni kurallarına uyun, gerektikçe doğru el hijyeni sağlayın
Elliniz temiz değilken ağzınıza,, gözünüze burnunuza, yüzünüze
götürmeyin
Telefonlarınızı ve en çok temas ettiğiniz küçük eşyalarınızı en az
%70 alkol içeren solüsyonlarla gereğinde silerek temizleyin

Soru: Olası vaka olduğunu bilmeyerek cerrahi maske
takmadan damar yolu açtım.
Biz artık yakın temaslı mıyız?

Cevap:
1- Hastayla ilk temasta bir metre uzakta anemnez alıp, öksürük,
ateş ve solunum sıkıntısı varsa cerrahi maske taktıralım (öksürük
etiketleme),
2- Aseptomatik seyreden bir hasta olabilir, böyle durumlar için
yakın işlemler için cerrahi maske takın.
3-Eğer kesin vaka tanısı konulursa ve cerrahi maske önlemi
alınmadan temas yaşamış ise olgu pozitif çıkarsa sağlık çalışanı
temaslı takibine alınır.
Soru:Olası vaka ile gelen hasta yakınlarına nasıl
yaklaşalım?

Cevap:
1- Yakın temaslı hasta yakınlarına cerrahi maske verilerek
doğru takmaları ve kullanmalar, el hijyeni, temaslı takibi
sağlanır.
2-Hasta yakınları zorunluluk olmadıkça hasta yanına
alınmayacak, gereklilik halinde cerrahi maske ve önlemler ile
hasta odasında bulunacaklar.
3-Ziyaretçiye izin verilmez. Zorunlu hallerde bir refakatçıya izin
verilir refakatçı değişimine izin verilmez.

Soru: Olası veya kesin vaka olmayanlarda damar
yolu açarken ya da santral kateter takarken N95
takalım mı?

Cevap:Cerrahi maske takılması yeterlidir.

Soru: Cerrahi maskeyi ne kadar süre kullanabiliriz?
Cevap:
1-Endikasyon varlığında kullanıldıysa hasta odasının
dışına çıkınca çıkarıp atılmalıdır.
2-Diğer durumlarda ıslanmadığı veya kirlenmediği
sürece 2-4 saati geçmeyecek şekilde kullanılmalıdır.

Soru: Hastanemiz havalandırma sistemi COVİD-19
için uygun mu?

Cevap: COVID-19 damlacıkla bulaştığı
için havalandırma sistemlerinden
bulaşın olmadığı bildirilmektedir

Soru: Olası vakanın odasına girerken hangi koruyucu
ekipmanları kullanmalıyız?

Cevap: Kullanılacak koruyucu ekipman sırası ile ;
1- ÖNLÜK
2-MASKE
3-GÖZLÜK/YÜZ KORUYUCU
4- ELDİVEN giyilir
N95 maske sadece aerosol oluşturacak işlemlerde
(entübasyon, extübasyon, aspirasyon,nazal oksijen, boğaz
kültürü alma, bronkoskopi, endoskopi vs.) kullanılır.

Soru: COVİD-19 dış ortamda üzün süre yaşıyor mu?
Yapılan hastane temizliği yeterli mi?

Cevap: COVİD-19 virüsü dış ortamlarda
uzun süre yaşamıyor, Normal temizlik
talimatlarımız bu virüs için yeterlidir.

Soru: COVİD-19 kesin tanısı almış bir hastanın
bulaştırıcılığı ne zaman biter?

Cevap: Semptomları süresince devam ettiği bilinmektedir,
ancak henüz bu hastalıkla ilgili bilinmeyeneler olması
sebebiyle, riskleri azaltmak için olası veya kesin vakalarda
yada temaslı takibi yapılanlarda taburcu olsalar dahi 14
günlük izolasyona uyulmalıdır

By admin

Bir yanıt yazın